قبلی
بعدی

کلاسهای آموزشی

رویدادها

ما اعضای دانه سعی داریم دنیا را هضم کنیم! دنیای درونی و روان انسان‌ها را مشاهده کنیم و فضای روانی جامعه را بکاویم. لنزی که از درون آن می‌نگریم بیشتر روانکاوانه است اما محدود به آن نیست. البته قرار است خودمان هم کم‌کم و در کنار هم یاد بگیریم تا بتوانیم این لنز را گسترده‌تر کنیم و رنگ اجتماعی به آن ببخشیم. می‌خواهیم این مسیر را از طریق کارهایی مثل کتاب خواندن، فیلم دیدن، آشنایی با بدن، کلاس‌های آموزشی و … طی کنیم. دانه به دانه پله‌ها را طی کنیم تا سرمان از خاک بالا بیاید و جوانه بزنیم. ما فکر می‌کنیم وقتی با روان، بدن و جامعه‌ی خودمان آشنا شویم و نسبت به اتفاقات از منظر اجتماعی و فرهنگی فکر کنیم و با صدای دل‌مان آنها را بشنویم، امید می‌رود که دانه به دانه‌مان کم‌کم جوانه بزنیم.